Scholarship

Pearl van Lonkhuizen wint Vrienden van Cobbenhagen Scholarship voor bachelor thesis

Pearl van Lonkhuizen van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) wint de Cobbenhagen Scholarship van 10.000 euro met haar bachelorscriptie. Ze is er volgens de jury in geslaagd niet alleen haar eigen discipline te beheersen, maar ook interdisciplinair haar mannetje te staan. Haar scriptie schrijft ze momenteel om tot wetenschappelijke publicatie.

Te midden van drie andere genomineerden – die net als Van Lonkhuizen stuk voor stuk hun bachelor opleiding cum laude afrondden – wees een jury de Bredase als beste aan vanwege haar vele maatschappelijk relevante nevenactiviteiten. De jury spreekt in het juryrapport haar bewondering uit voor het feit dat Van Lonkhuizen buiten de grenzen van haar eigen discipline (psychologie) heen heeft gekeken door, bijvoorbeeld, student-assistent filosofie te worden.

In de periode 2017 – 2022 reiken de Vrienden van Cobbenhagen prijzen uit aan excellente studenten, waarvan één voor de beste bachelor thesis, de Vrienden van Cobbenhagen Scholarship. Aan de toekenning is een bedrag van 10.000 euro verbonden voor de winnaar, die daarmee een bijdrage ontvangt voor een studie in het buitenland.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse Vrienden van Cobbenhagen Lecture, op 18 januari 2017. De Cobbenhagen Lecture, Scholarship en Prize zijn een samenwerking van de alumnivereniging Vrienden van Cobbenhagen en de Tilburg University Society die het gedachtegoed van de Tilburgse econoom Martinus Cobbenhagen in herinnering houdt.

De faculteiten kunnen maximaal een bachelorstudent en een masterstudent voordragen voor een van beide prijzen. Voor de beoordeling van de voorgedragen theses is een selectiecommissie in het leven geroepen. De Selectiecommissie bestaat uit Emile Aarts, Koen Becking, Oswald Coene, Sylvester Eijffinger, Frederique Knoet en Patrick Vermeulen.

De beoordeling van de theses gebeurt aan de hand van deze criteria (pdf).

Overigens is een van de criteria de toets of de thesis aansluit bij het gedachtegoed van Martinus Cobbenhagen. Deze schreef in de gids voor het vijftiende studiejaar 1941-1942 van de Katholieke Economische Hogeschool: “De drang naar waarheid mag de mens aangeboren zijn, het kost veel persoonlijke moeite en zelfoverwinning, veel zorg en inspanning, veel beleid en organisatie, om al het werk te verrichten, al de middelen aan te wenden, die voor het onderzoek en het achterhalen van de waarheid noodzakelijk zijn.”

button-tus-donkerblauw
button-vvc-donkerblauw