De eerste Vrienden van Cobbenhagen Lecture vond plaats op 18 januari 2017. Op uitnodiging van de Vrienden van Cobbenhagen en Tilburg University Society hield prof. Dani Rodrik (Harvard) de Cobbenhagen Lecture 2017 over ‘The Rights and Wrongs of Economic Science’. Tijdens het symposium reikte de alumnivereniging Vrienden van Cobbenhagen prijzen uit – de Cobbenhagen Scholarship en Cobbenhagen Prize.

De Vrienden van Cobbenhagen Lecture 2017 van Dani Rodrik The Rights and Wrongs of Economic Science is beschikbaar op YouTube. Rodrik wordt door vakgenoten beschouwd als toonaangevend en origineel econoom, die de kloof tussen academisch onderzoek en de politieke realiteit kan overbruggen. Professor Rodrik is auteur van “The Globalization Paradox”, en “Economics Rules: the rights and wrongs of dismal science”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.